Yazarımız Olun

BilgeBank yazarı olmak için alanında uzmanlığınızı gösterecek türden literatüre uygun bir makale hazırlamanız gerekmektedir.

Makaleler halkın anlayabileceği nitelikte yalın ve anlaşılır olması gereklidir. Gerekli durumlarda yazar, kendi yorumunu katarak çözüm veya düşüncelerini nesnel ifadeler ile dile getirebilir.

Makaleler tamamen özgün yani kendi ifadelerinizi içermesi gereklidir. Hiçbir siteden alıntı cümle direk olarak yer alamaz. Anlamı kaybetmeyecek şekilde düzenleme yapmakta serbestsiniz ancak kesinlikle aynı ifadeler yer alamaz.
Akademi ve bilim cemiyetinde saygın yeri olan yabancı sitelerden çeviri yaparak daha zengin makaleler oluşturabilirsiniz. Görsel unsurları ve videoları çevirerek anlatımınızı daha kuvvetli hale getirebilir, kendi yorumlarınız ile düşüncelerinizi belirtebilirsiniz.
En az 300 kelime içeren bir metin hazırlamanızı bekliyoruz.

Bir popüler bilim yazısının ilgi çekici olabilmesi için özellikle yaratıcılık içeren öğeler taşıması gerekir ki insanlar diğer tüm eğlenceli işler yerine o yazıyı okumayı tercih etsin. Birçoğumuz, bilim insanlarının bizlere sunduğu bilimsel gerçekleri öğrenmek için değil, bu gerçeklerin günlük yaşantımıza etkisini ve diğer insanların benzer durumlarda nasıl çözümler ürettiğini anlamak için okuruz. Örneğin yaşam kalitemizi artırıcı pratik bilgiler; evren, gezegenimizin geçmişi, uzayda yaşam olasılığı gibi, günlük yaşantımızla doğrudan ilgisi olmasa da çok merak edilen konular bize ilgi çekici gelirken bilim insanları ya da uzmanlar dışında fazla kimsenin anlayamadığı geniş kapsamlı ancak soyut açıklamalar içeren metinlere o kadar da ilgi duymayız.

Okuyucunun bir metni okumaya devam etmeyi seçmesi için o metnin ilgi çekici, eğlenceli, sürükleyici olması ve hayatın içinden olgular içermesi gerekir. İnsanların gerçeğe ulaşma çabalarının bir ürünü olan “bilim” dediğimiz uğraş da tüm bu özellikleri içinde barındırır.

Popüler bilim yazarı, bilimsel araştırmaları ve bilgiyi insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde aktaran bir aracı olmanın yanı sıra, aynı zamanda bir “toplumsal bilim eleştirmeni” dir. Yani bilimsel çalışmaları, verileri toplumun gözünden bakarak seçer, tanımlar, mercek altına alır, açıklar, karşılaştırır ve yorum yapar. İyi bir yazar, bilimsel uğraşı ve bilgi üretimini, ekonomik, toplumsal, politik ve etik bakış açılarından inceler ve böylece üretilen bilginin önemini ve faydasını değerlendirebilir. İyi bir yazarın görevi, bilimi halka ilgi çekici ve eğlenceli metaforlar, benzetmeler ve renkli grafikler aracılığıyla aktarmanın çok ötesindedir.

Bir bilim eleştirmeni olarak popüler bilim yazarı, bilimsel bilginin ve gerçeklerin hangi toplumsal, kültürel, ekonomik ortamlarda ve nasıl üretildiğini anlatabilmeli ve değerlendirebilmelidir. Sonuçta, bir popüler bilim yazısı bilgiyi doğruluğundan ve tarafsızlığından ödün vermeden insani kaygılarla harmanlayarak sunabiliyorsa, işte o zaman herkes tarafından okunmaya aday olur. Bunu sağlayabilmek için de yazılarda, insanların içinde bulunduğu ekonomik, toplumsal, kültürel koşullara ilişkin güncel analizler yapabilmek ve bu analizlere göre yazının üslubunu ve yaklaşımını ayarlayabilmek çok önemlidir.

Sizler de aramıza katılmak isterseniz bilinmezden başlayıp yeni keşiflere uzayacak olan maceranın yol haritasını beraberce şekillendirebiliriz. Başvuru yapmadan önce bu yazımızı okuyunuz: Re-write Tekniği ile Google için Özgün Yazı Oluşturma şartlarını sağlayan tamamen özgün yazıları yayımlıyoruz. Kopya yazıları ne yazık ki onaylamıyoruz.

[contact-form-7 id=”1777″ title=”makaleyazarlıgı”]