XHTML Nedir? XHTML Yararları Nelerdir? XHTML Kuralları Nelerdir?

XHTML Nedir?

XHTML  aslında HTML yapısının kurallara uygun ve düzenli bir şekilde hazırlanmasıdır. XHTML 26 Haziran 2000 tarihinde web standartı olarak kabul edildi. Yani kodlarınızın ( Explorer, Chrome, Firefox, vb…) gibi farklı tarayıcılarda daha az sorunlu bir şekilde yorumlanması için XHTML W3C (World Wide Web Consortium) tarafından önerilmiştir. XHTML de öğrenmeniz gereken extra özellikler yoktur. Uyulması gereken kurallar vardır.

XHTML Yararları Nelerdir?

 • XHTML ile kodlarımız kurallara uygun ve tüm tarayıcılarda en az sorunla çalıştırabiliriz.
 • XHTML ile sayfalar daha hızlı açılır .
 • XHTML  ile kod ekranını daha düzenli ve anlaşılır bir görünüme sahip olur.
 • XHTML  ile gereksiz kodlardan kaçınılır.
 • XHTML  de CSS kodlama tekniğine teşvik edilir ve daha profesyonel tasarımlar hazırlanılır.
 • XML ile entegre olarak çalışmaktadır.
 • XHTML SEO için kullanılması gerekmektedir.
 • XHTML arama motorları tarafından daha kolay indekslenir.

İşin özü daha profesyonel ve sağlıklı kodlama yapmak için XHTML kurallarına uygun tasarımlar yapıp yapılan işte daha iyi sonuçlar elde etmemize yarar.

XHTML Kuralları Nelerdir?

Küçük harf kullanımı.

Normal HTML’de açmış olduğumuz etiketlerin büyük yada küçük harf ile yazmanızda sakınca yoktu ancak XHTML kurallarına uygun olması için açılan etiketlerimizin küçük harfle olmasına dikkat etmeniz gerekir.

<BODY>

<P>bilgebank.com</P>

</BODY>

 

<body>

    <p>bilgebank.com</p>

</body>

 

Tüm XHTML etiketleri kapanmalıdır.

XHTML kurallarına uygun olmak için açtığımız tüm etiketleri kapatmamız gerekir. Örneğin bazı html etiketleri tek başına da kullanılır (<br> , <hr>, <img>) ancak bu etiketleri XHTML’de açılış olarak değilde kapanış olarak kullanılmalıdır.

<br>

<hr>

<p>bilgebank.com

<image href=”bilgebank.com/resim.jpg”>

 

<br />

<hr />

<p>bilgebank.com</p>

<img src=”bilgebank.com/resim.jpg ” alt=”uzmanım.net” />

 

Etiketler düzgün biçimde iç içe geçmelidir.

Açılan Etiketler sırası ile kapatılmalıdır.

<strong><i>bilgebank.com</strong></i>

 

<strong>

    <i>bilgebank.com</i>

</strong>

 

Kapatılan tek etiketlerde  / işaretinden önce bir boşluk bırakmak.

XHTML de tekli etiketlerde kapanış etiketini bir boşluk bıraktıktan sonra / işaretini ekleyerek kullanılmalıdır.

<br/>

<hr/>

<image href=” bilgebank.com/resim.jpg” title=” bilgebank.”/>

 

<br />

<hr />

<image href=” bilgebank.com/resim.jpg” title=” bilgebank.com” />

 

 

Etiketlerdeki Parametre değerleri tırnak işareti içinde olmalıdır.

XHTML kurallarına uygunluk için etiketlere vermiş olduğumuz parametre değerlerini tırnak içinde belirtmek gerekir.

<BODY>

    <div width=100%>bilgebank.com</div>

</BODY>

 

<body>

    <div width=100%>bilgebank.com</div>

</body>

 

 

Parametrelerde sadeleştirmeme.

HMTL de Form elemanlarının parametrelerinde bazı kolaylıklar vardı ancak XHTML ‘de bu olay kaldırılmıştır.

<input checked> </input>

<option selected> </option>

 

<input checked=”checked” /> </input>

<option selected=”selected” /> </option>

 

Link ve Resimlere başlık girilmelidir.

Arama motorları için ve XHTML standartlara uymak için link ve resimlere title parametresi ile resim veya link hakkında tarayıcıya bilgi verilmesi gerekmektedir.

<image href=”bilgebank.com/resim.jpg”>

<a href=”https://bilgebank.com”>

 

<image href=”bilgebank.com/resim.jpg” title=”bilgebank.com />

<a href=”https://bilgebank.com” title=”bilgebank.com” />

 

‘id’ parametresi ‘name’ parametresinin yerine geçer.

HTML ile etiketlere isim verirken Name parametresini kullanıyorduk ve id parametresi ise ikinci bir olasılık veya javascript de kullanıyorduk. Ancak XHTML genel tanımlamayı isim vermeyi id parametresi ile kullanmamız gerekiyor.

<img src=” bilgebank.com /resim.jpg” name=”resim” />

 

<img src=” bilgebank.com /resim.jpg” id=“resim” />

 

XHMTL DTD elemanlarını tanımlamak.

Tüm XHTML dökümanlarının DOCTYPE tanımlama zorunluluğu vardır. HTML , Head ve Body bulunmalı ve Title , Head içinde yer almalıdır.

<html>

<head>

<title>bilgebank.com</title>

<body>

<div>bilgebank.com</div>

</body>

</html>

 

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd”>

<head>
<title>Başlık</title>
</head>
<body>

</body>
</html>

 

 DOCTYPE zorunlu olarak mevcut olmalıdır.

Geçerli 4 adet DOCTYPE tanımlaması vardır;

 • Strict (Kesin)
 • Transitional (geçişken)
 • Frameset (çerçeve)
 • HTML5 (html5)

Strict tanımında sayfa kesin kurallara uygun şekilde yorumlanır.

Transitional tanımında sayfa kısmen standartlara uygun yorumlanır, bu sayede eski html etiketleri de kullanabilirsiniz.

Frameset tanımı ise frame (çerçeve) kullanılan sayfalar içindir.

 • XHTML Strict DTD (Kesin XHTML)

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd”>

 • XHTML Transitional DTD (Geçişken XHTML)

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>

 • XHTML Frameset DTD (Çerçeveli XHTML)

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir