CSS3 border-radius Örnek 1

border-radius: 25px;
border-radius özelliğine Extra Bir değer verilmiş ise, dört köşeye de aynı değer uygulanır.

CSS3 border-radius Örnek 2

border-radius: 0px 50px 0px 50px;
border-radius özelliğine dört değer verilmiş ise sırasıyla 1. Değer: sol üst, 2. Değer: sağ üst, 3. Değer: sağ alt, 4. Değer: sol alt köşelere uygulanacak şekilde ayarlanır.

CSS3 border-radius Örnek 3

border-top-right-radius: 50px;
border-bottom-left-radius: 50px;
border-radius özelliğini border-top-left-radius, border-top-right-radius, border-bottom-right-radius ve border-bottom-left-radius kısaltmalarınıda kullanarak Örnek 3 deki değerlere ulaşılabilirsiniz.

CSS3 border-radius Örnek 4