Makale Yazabilmek

Hemen hemen her sitede, gazetelerde ve hatta her alanda görebileceğimiz makalelerin nasıl yazılacağına ait bilgileri bu makalede ele alacağız. Herkesin yazabileceği fakat o kadar da kolay olmayan bu metinler nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli, seçeceğimiz kelimeler nasıl olmalı ve bunun gibi sorulara dikkat edeceğiz.

Makale yazmanın belirli aşamaları vardır. Öncelikle yazacağımız konu belirlenir ve bu konudan emin olunduktan sonra bu konu hakkında bilgiler edinilir. Elbette bu bilgileri edinmek için her araştırmalar yapılmalıdır. Yapılan araştırmalar birçok basit araştırma gibi Google Search’te yapılıp en üstte çıkan siteden alınan bilgilerle olmamalıdır. Araştırmayı yaparken elbette ki Google Search kullanacağız fakat konunun önemine, derinliğine göre farklı kitaplar, farklı dilde siteler görüp bunları değerlendirmeli ve hepsinin sonucunda bir değerlendirme yapmalıyız. Yapılan değerlendirmeler sonucunda birçok veriye ulaşıp bunlardan çelişenleri ayıklayarak sağlıklı veri analizini de yapmış olabiliriz. Makale öncesi bu işlemlerden sonra makaleye geçebiliriz.

Makalenin en önemli özelliklerinden biri ise makale için dikkat çekici, yalın bir başlık bulabilmek. Unutulmamalıdır ki makalelerin okuyucu kitlesinin birçoğunun ilgisini başlık çekiyor. Tıpkı bir dükkanın dış görünüşü güzel olduğunda o dükkanın müşterisinin daha fazla olması gibi. Seçeceğimiz başlık çok uzun olmamalı ve yazdığımız makaleyi büyük oranda yansıtmalıdır. Birçok kişi makaleyi yazdıktan sonra başlığa karar verir, bu daha sağlıklı bir yöntemdir.

Makalenin bir diğer önemli özelliği ise giriş, gelişme sonuç bölümlerinin bulunmasıdır. İyi bir makalede giriş bölümü anlatılacak konuyu özet bir biçimde yansıtmalı ve ilgi çekici olmalıdır. Bu bölüm okuyucunun ilgisinin büyük oranda çekildiği bölümdür. Daha sonra gelişme bölümüne geçilir ve verilmesi istenen bilgiler burada verilir. Söylenmek istenen açık bir dille ifade edilir ve okuyucuyu fazla sıkmadan verilmek istenen anlatılır. Bu bölümde alt başlık, listeleme gibi unsurlar kullanılıp ifadelerin daha rahat anlaşılması sağlanabilir. Sonuç bölümünde ise anlatılanlar kısaca özetlenip asıl anlatılmak istenen bir cümlede sonuca erdirilmeye çalışılır. Okuyucuyu etkileyen bölümlerden biri de burasıdır. Bunların yanı sıra bütün hepsini yazarken yazım ve imla kurallarına dikkat edilmeli, gereksiz, süslü sözler kullanılmamalı, okuyucuyu rahatsız edecek laubali anlatımlar yapılmamalı ve olabildiğince duru, açık bir dille anlatım yapılmalıdır. Makele, tablo ve resimlerle zenginleştirilebilir. Bunun gibi niteleyici tablolar okuyucunun ilgisini daha çok çeker ve sıkıcılıktan uzaklaşmayı sağlar.

Sahip olunması gereken en temek iki özellik ise makalenin özgün olması ve nesnel cümleler kullanılmasıdır. Başkalarının cümleleriyle doldurulmuş bir makale asla başarılı olamaz hatta okunmadan geçilebilir. Nitekim öznel ifadeler de okuyucuyu yazıdan uzaklaştırabilir.

Görüldüğü üzere makale yazmanın derin ve ince noktaları bilindiğinde ve dikkat edildiğinde kalan yük yaratıcılığa düşüyor. Sağlam bir konuda, iyi bir araştırma ve literatüre uygun bir dille yazılmış makalenin başarılı olma olasılığı büyük oranda gelişigüzel yazılmış bir makaleden çok daha fazladır. Bütün bunlar sizin için tamamsa, gelecek makalelerinizde başarılarınızı dilerim!

Makale Nedir? Nasıl Yazılır? Makale Kuralları Nelerdir?

Makale Nedir?

Makale hayatı ve insanı ilgilendiren hemen hemen her konuda bilgilendirici, açıklayıcı, yorumlayıcı yazılardır.

Makale Nasıl Yazılır?

Makale yazımında en temel dört konuya dikkat edilmesi gerekir: Başlık, Giriş, Gelişme, Sonuç. Etkili bir makale, yazacağımız konu ile ilgili etkili bir başlıkla başlar.

Makale başlığı yazacağımız konu ile ilgili okuyucu kitlesine hitap edecek, okuyucunun ilgisini çekecek, merakını celpedecek nitelikte olmalıdır. Unutulmamalı ki okuyucunun bir yazıyı okumasına neden olan şey özenle seçilmiş bir başlıktır. Makalenize başlık yazarken önemle dikkat etmeniz gereken husus makale başlığınızın uzun kelimelerden oluşmaması ve anlamsız kelimelerden özenle kaçınılmasıdır. Araştırmalar göstermektedir ki makale başlıklarında seçilen kelime oyunları okuyucunun merakını çekmektedir. Etkili bir başlık için sıradan, klişe sözcüklerden kaçının. Örneğin bir araba tanıtımı için yazacağınız bir makalede  “X Marka Araç” şeklindeki bir başlık seçimi oldukça sıradan, basit ve ucuz bir başlık seçimi olacaktır. Bunun yerine “ X Marka Aracı Almanız İçin 10 Neden” gibi bir başlık okuyucunun ilgisini daha çok çekecektir.

Makalenin giriş bölümü en az başlık kadar önemlidir. Zira okuyucunun yazınızı okumaya ya da okumamaya karar vereceği bölüm giriş bölümüdür. Bu nedenle belki de bir makalenin en çok dikkat edilmesi gereken kısmı giriş bölümüdür.Giriş bölümü de tıpkı makale başlığında olduğu gibi kısa ve öz olmalıdır. Uzun cümlelerden oluşmuş bir giriş bölümü okuyucuyu boğabilir ve kaçmasına neden olabilir. Bunun yerine oldukça sade ama etkili cümlelerden kurulmuş bir giriş, okuyucuyu yazınızın devamını okumaya itecektir. Yazınızın hangi yönde ilerleyeceği bu bölümde okuyucuya iletilir .

Etkili bir girişin ardından artık okuyucuyu yazacağımız konu ile ilgili ayrıntıların olduğu, o konu hakkında asıl bilginin barındığı yer olan gelişme bölümüne çekebiliriz. Kısaca bir makalenin gelişme bölümü yazacağımız konunun savunulduğu , bilgi ve belgelerin ortaya konulduğu, örneklerin gösterildiği alandır. Bu yüzden gelişme bölümünde yazar savunduğu ya da yazacağı konuyu çok dağıtmadan, derli toplu olarak yazmalı okuyucuyu  sıkacak cümlelerden kaçınmalı ve bu nedenle gereksiz cümleler kurmaktan kaçınmalıdır. Gelişme bölümünde yazar  ele aldığı konu hakkında okuyucuyu oldukça inandırıcı olduğu hakkında ikna etmelidir. Bunu yaparken de öznel olmaktan kaçınmalı nesnel ifadeler kullanmalıdır.

Makalenin sonuç bölümünde ise gelişme kısmında yer verdiğimiz konular kısa ve öz bir biçimde sonuç bölümünde yinelenir. Yazar sonuç bölümünde makalede anlattığı konularla ilgili bir hüküm bildirir. Bu hüküm asla ve asla gelişme bölümünde yazılan, savunulan görüşlerle  çelişmemelidir. Çelişirse makalemiz tutarsız olacaktır.

Makale Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir

·         Süslü ifadelerden kaçınılmalı, sade bir dil tercih edilmelidir.

·         İmla kurallarına dikkat edilmeli, anlatım bozukluklarına yer verilmemelidir.

·         Yazacağımız konu hakkında iyi bir araştırma yapılmalı, birçok değişik kaynaktan istifade edilmelidir. Yazacağımız konu ile ilgili savunduğumuz tezin karşısında olan kaynaklar da ele alınmalıdır.

·         Yazacağımız konu ile ilgili öznel değil nesnel ifadelere yer verilmelidir.

·         Açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmalı

·         Yazacağımız konu hakkında tekrara düşmekten kaçınmalıyız. Bu durum okuyucuyu kaçırabileceği için özellikle dikkat edilmesi gerekir.

·         Yazıda kullanacağımız kaynaklar güvenilir, sağlam ve kabul görmüş olmalıdır.

·         Yazacağımız konu kitlesine hitap edecek biçimde olmasına özen göstermeliyiz.