Startup Nedir Ne Değildir ?

Startup kavramı ülkemizde pek bilinmeyen bir kavramdır. Yabancı kökenli olaan bu kelimeye halk olarak pek aşina sayılmayız. Startup aslında bir tür girişimcilik türüdür. Herhangi bir pazarda veya sektörde yenilikçi bir ürün üreterek yapılan girişimcilik olarak tanımlanabilir. Ancak girişimcilik dediğimiz olgu her zaman başarı ile sonuçlanmayabilir. Startup işinde de bu ilke geçerlidir. Sunulan ürünün kesinlikle piyasaya tutunacağının garantisi yoktur. Startup yapmadan önce hedef belirlenen pazar iyice araştırılmalı, pazarın eksiklikleri iyi analiz edilmelidir. Seçilen pazarın tam olarak neye ihtiyacı olduğunu belirledikten sonra planlama evresine geçilmelidir. Bu evre sıradan bir işletme kuranların aksine startup yapan kişiler için hızlı olmalıdır. Çünkü startup esasında kısa zamanda büyüme odaklı bir anlayıştır. Buna dayanarak kısa zamanda hızlı büyüme ve piyasaya ya da sektöre tutunma anlamında yeni bir iş kuranlara kıyasla startup anlayışındaki kişilerin hızlı büyümeleri esas olmalıdır. Seçilen hedef kitle veya pazarda her türlü tehlikeyi iyice araştırmalı ve her türlü riski göze almayı kabul eden girişimciler, işler yolunda giderse başarılı olmaktadır. Startup kavramını sadece işletme kurma anlamında elbette sınırlandıramayız. Çünkü aynı zamanda startup anlayışı ile ortaklık ve organizasyonlarda kurulabilir. Herhangi bir iş konusunda bu yolla aslında aylarca sürecek belirsizlik kavramlarını ortadan kaldırarak, iyi analizle kısa zamanda büyük işler yapma imkanı vermektedir. Bu nedenle yeni bir iş kolu veya var olan bir iş kolundaki olası değişimleri kendine fayda sağlayacak şekilde düzenleyen girişimciler, az zamanda çok yol alabilirler. Ancak unutulmaması gereken en önemli şey yapılan analizlerin gerçekçi ve doğruluk oranı tatmin edici seviyedeyse bu riskler göze alınmalıdır. Aksi halde başarısızlık ve hayal kırıklığı kaçınılmazdır. Bu nedenle startup her kesim veya her sektör için aynı sonuçları doğurmaz. Çünkü bir sektörde analizler ve riskler doğru tahmin edilirken diğer bir sektörde yanlış olabilir. Bu tamamen girişimcilik yapan kişiye bağlıdır. Girişimci olası riskleri görmezden gelirse kısa zamanda fikriyle batar. Bu nedenle hayal edilen seviyeye gelmek isteyen girişimciler, sadece fikirle değil aynı zamanda iyi ve doğru yönlü analizlere de ihtiyaç duyalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir