Makale Yazabilmek

Hemen hemen her sitede, gazetelerde ve hatta her alanda görebileceğimiz makalelerin nasıl yazılacağına ait bilgileri bu makalede ele alacağız. Herkesin yazabileceği fakat o kadar da kolay olmayan bu metinler nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli, seçeceğimiz kelimeler nasıl olmalı ve bunun gibi sorulara dikkat edeceğiz.

Makale yazmanın belirli aşamaları vardır. Öncelikle yazacağımız konu belirlenir ve bu konudan emin olunduktan sonra bu konu hakkında bilgiler edinilir. Elbette bu bilgileri edinmek için her araştırmalar yapılmalıdır. Yapılan araştırmalar birçok basit araştırma gibi Google Search’te yapılıp en üstte çıkan siteden alınan bilgilerle olmamalıdır. Araştırmayı yaparken elbette ki Google Search kullanacağız fakat konunun önemine, derinliğine göre farklı kitaplar, farklı dilde siteler görüp bunları değerlendirmeli ve hepsinin sonucunda bir değerlendirme yapmalıyız. Yapılan değerlendirmeler sonucunda birçok veriye ulaşıp bunlardan çelişenleri ayıklayarak sağlıklı veri analizini de yapmış olabiliriz. Makale öncesi bu işlemlerden sonra makaleye geçebiliriz.

Makalenin en önemli özelliklerinden biri ise makale için dikkat çekici, yalın bir başlık bulabilmek. Unutulmamalıdır ki makalelerin okuyucu kitlesinin birçoğunun ilgisini başlık çekiyor. Tıpkı bir dükkanın dış görünüşü güzel olduğunda o dükkanın müşterisinin daha fazla olması gibi. Seçeceğimiz başlık çok uzun olmamalı ve yazdığımız makaleyi büyük oranda yansıtmalıdır. Birçok kişi makaleyi yazdıktan sonra başlığa karar verir, bu daha sağlıklı bir yöntemdir.

Makalenin bir diğer önemli özelliği ise giriş, gelişme sonuç bölümlerinin bulunmasıdır. İyi bir makalede giriş bölümü anlatılacak konuyu özet bir biçimde yansıtmalı ve ilgi çekici olmalıdır. Bu bölüm okuyucunun ilgisinin büyük oranda çekildiği bölümdür. Daha sonra gelişme bölümüne geçilir ve verilmesi istenen bilgiler burada verilir. Söylenmek istenen açık bir dille ifade edilir ve okuyucuyu fazla sıkmadan verilmek istenen anlatılır. Bu bölümde alt başlık, listeleme gibi unsurlar kullanılıp ifadelerin daha rahat anlaşılması sağlanabilir. Sonuç bölümünde ise anlatılanlar kısaca özetlenip asıl anlatılmak istenen bir cümlede sonuca erdirilmeye çalışılır. Okuyucuyu etkileyen bölümlerden biri de burasıdır. Bunların yanı sıra bütün hepsini yazarken yazım ve imla kurallarına dikkat edilmeli, gereksiz, süslü sözler kullanılmamalı, okuyucuyu rahatsız edecek laubali anlatımlar yapılmamalı ve olabildiğince duru, açık bir dille anlatım yapılmalıdır. Makele, tablo ve resimlerle zenginleştirilebilir. Bunun gibi niteleyici tablolar okuyucunun ilgisini daha çok çeker ve sıkıcılıktan uzaklaşmayı sağlar.

Sahip olunması gereken en temek iki özellik ise makalenin özgün olması ve nesnel cümleler kullanılmasıdır. Başkalarının cümleleriyle doldurulmuş bir makale asla başarılı olamaz hatta okunmadan geçilebilir. Nitekim öznel ifadeler de okuyucuyu yazıdan uzaklaştırabilir.

Görüldüğü üzere makale yazmanın derin ve ince noktaları bilindiğinde ve dikkat edildiğinde kalan yük yaratıcılığa düşüyor. Sağlam bir konuda, iyi bir araştırma ve literatüre uygun bir dille yazılmış makalenin başarılı olma olasılığı büyük oranda gelişigüzel yazılmış bir makaleden çok daha fazladır. Bütün bunlar sizin için tamamsa, gelecek makalelerinizde başarılarınızı dilerim!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir