CSS Nedir? (1. Ders CSS Bağlantısı Ve Tanımı )

CSS Nedir? (1. Ders CSS Bağlantısı Ve Tanımı )

Css Derslerine Başlamadan önce Html Derslerini bitirmiş olmamız gerekir. Çünkü Css dili Html kodlarımızın daha geniş ve düzenli şekilde biçimlendirmemize yarayan tanımlama dilidir. CSS in açılımı Cascading Style Sheets dir. Türkçe anlamı da Basamaklanmış Stil Katmanları diye okunuyor. Bunlara çok fazla takılmadan, Neden Css Öğrenmeliyiz sorusuna cevap olarak şunları diyebiliriz:

  • Css ile htlm sayfa yapımızı daha kapsamlı şekilde biçimlendirebiliriz.
  • Tasarımındaki değişimleri daha kolay ve pratik yollardan yapmanıza olanak sağlar.
  • Sayfamızdaki kod karmaşasından kurtarır.
  • Pc, Tv, Tablet, Telefon vb. gibi farklı boyutlara sahip ekranlara uyumlu tasarımlar yapmamızı sağar.
  • Farklı geçiş yöntemleri ile efektler yaparak daha görsel tasarımlar yapmamıza yarar.
  • CSS bir web standardıdır xhtml için uyulması gerekir.

Css kodlarını 2 şekilde kullanabilirsiniz:

  • Html derslerinden birkaç örnekte verdiğimiz gibi çalışma dosyamızın içinde head etiketleri arasına style etiketi açarak onun içinde tanımlamaları yaparak css kodlarını işleyebilirsiniz. Bunu pek önermem çünkü baya bir kod karmaşası oluyor çalışma dosyamızda.
  • Bir diğer yöntemi ise çalışma dosyamızın dışında .css uzantısı ile bir çalışma alanı açıp kodlarımızı bu alanda tanımlayarak daha düzenli bir şekilde çalışmalarımızı yapabiliriz.

Css dersleri boyunca birinci seçeneğimizi kullanarak html dosyamızda head etiketi içinde style etiketiyle derslerimizi anlatacağım ama siz ikinci seçeneği derslerinizde uygulayın bunun için .css uzantılı css dosyası oluşturacağız ve html dosyamıza bu dosyayı tanıtacağız. Bunun için bir çalışma klasör oluşturun ve içine index.html ve stil.css isimlerinde iki tane çalışma alanı oluşturalım. stil.css Dosyamız .css uzantısı ile css kodlarını yazmaya hazır ancak bunu html sayfamıza dahil etmeliyiz. Bunun için html dosyamızı açıp head etiketleri içine aşağıdaki bağlantıyı eklemeliyiz ki dışarıdaki .css uzantılı dosyamızın html sayfamızın devamı niteliğinde olduğunu belirtelim.


Bu bağlantı sayesinde stylesheet yani Css Komutlarımızın text/css tipinde aynı klasörde bulunan stil.css dosyasından çağırmamızı istedik bu sayede index.html sayfamızın eki biçiminde çalışma alanımıza tanıttık. Bundan sonra stil.css dosyasında index.html dosyasındaki istediğimiz etiketi şekillendireceğiz.

CSS Nedir (1. Ders CSS Bağlantısı Ve Tanımı )

Bu dosyada hem head etiketleri içinde hemde stil.css dosyasında aynı kodlar yazılmıştır head içindeki style etiketini silerek  stil.css dosyası üzerinden çalışma yapabilirsiniz.